درباره همان

نشر همان

نشر همان در زمینه‌های ادبیات، فلسفه، هنر و علوم انسانی فعاليت می‌كند. اصل محوری در نشر همان در هر باره‌ای تعهد به كیفیت خوب است. خواهیم كوشید این كیفیت خوب را در انتخاب و پذیرش متن، ویرایش متن، آرایش كتاب، طراحی جلد، جنس كاغذ و مقوا، چاپ و صحافی، توزیع، تبلیغات و چاپ مجدد و نيز در نحوه ارتباط و تعامل با همكاران مولف و مترجم و ویراستار و طراح و ... مد نظر قرار دهیم.
ما می‌كوشیم ضمن توجه به سلیقۀ جامعه، كتاب‌هایی را منتشر كنیم كه در پیشبرد فكر و فرهنگ ایرانیان موثر باشند، افق‌های تازه‌ای را بگشایند و شناخت ما را از گذشته، زندگی‌مان را در حال، و نگاهمان را به آینده غنا بخشند.