قوانین سایت

سايت نشر همان برای معرفی و فروش كتاب‌ها و خدمات اين انتشارات ايجاد شده و در حدود صلاحيت خود فعاليت می‌كند.